Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Listopad 2009

Czy każde dziecko jest artystą? Odpowiedź  na to pytanie jest zależna od stosunku emocjonalnego do konkretnego dziecka. Przecież każda mama patrzy z podziwem na dzieła swojego „małego artysty”, widząc w jego pracach prawdziwe dzieła sztuki. Ten podziw jest koniecznym warunkiem motywującym dziecko do dalszych eksperymentów twórczych. Dodając mu odwagi maksymalizuje jego możliwości, buduje poczucie własnej wartości.

Dlaczego dziecku zależy na opiniach dorosłych na temat jego prac? Dziecko angażując się całym sobą oczekuje zainteresowania i akceptacji. Obiektywnie rzecz biorąc zależy to od tego co sami uznajemy za sztukę. Wielu badaczy między innymi S. Szuman, W. Okoń, A. i M. Foltys, E. Kurzyński oraz W. Lam tworczości dziecięcej uznawało wytwory plastyczne dzieci za sztukę. W. Lam uważał, że „Każdy wysiłek twórczy a więc i dziecięcy tylko wtedy może dać dobre wyniki kiedy powstaje z głębokiej wewnętrznej potrzeby wypowiadania się i wyraża osobisty stosunek do rzeczywistości. Tylko w takim wypadku powstaje indywidualna kompozycja obrazu i dzieło kształtuje się w sposób żywy i niepowtarzalny.”

Czy należy pozwalać dziecku na przebywanie w świecie fantazji, swobody i ekspresji twórczej właściwej dzieciom czy też dążyć do tego aby dzieci sprawnie i możliwie szybko nauczyły się odtwarzać rzeczywistość tak jak ją widzą dorośli? Myślę, że kiedy podejmujemy działania w tym kierunku zabijamy w dziecku duszę artysty, ucząc je schematycznego odtwarzania rzeczywistości. Zniechęcamy do postawy twórczej krytykując za każdym razem gdy próbuje wyjść poza schemat.

Reklamy

Read Full Post »

Kolor jest czynnikiem który pozwala ujawnić nastrój emocjonalny i ekspresję przeżywanych treści.Nie należy pomijać takich elementów jak charakter kreski rysunkowej,plamy,faktury,konstrukcji płaszczyzny czy bryły.

Struktura kolorystyczna pracy ,zestawy spokojne,stonowane lub ostre i kontrastowe,zgaszone lub wesołe,ciepłe lub zimne jeśli powtarzają się w pracach określonych dzieci wówczas są wyrazem pewnych cech psychiki ich autora.Przeżycia psychiczne ,sposób wychowania,urazy emocjonalne mają wielki wpływ na charakter wypowiedzi plastycznej.

Oglądajmy uważnie rysunki naszych dzieci  jest to jeden z sygnałów ,że nasze dziecko potrzebuje pomocy.

 na podstawie Stanisław Popek
,,Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży,,

Zostaw Komentarz »

Read Full Post »